NADZIEJA

Katastrofy powietrzne,
morskie,
lądowe,
szwankująca komunikacja,
brak życzliwości,
relacji
międzyludzkiej: TAK, NIE, DZIĘKUJĘ,
PROSZĘ

Czy coś jeszcze?

Głód, choroby,
Nienawiść, wojny,
śmierć dorosłych, dzieci

Czy coś jeszcze?

Powodzie, potopy,
Erupcje wulkanów,
Trzęsienia ziemi

Czy coś jeszcze?
Zagłada społeczeństwa,
ludzkości,
powiatu,
gminy,
miasta,
kraju,
wsi, kontynentu

Coś więcej?

Ciągła nadzieja na lepsze jutro