*KREŚLENIE SŁÓW

Kreślenie słów na piasku
Niczego nie zmieni
Trzeba się zmóc
I wypowiedzieć je głośno:
zadzwonić
napisać list

Może odpowie
I trafi w dziesiątkę